4D filozofie společnosti K2 atmitec s.r.o.

Společnost K2 atmitec se profiluje na trhu pomocí vlastní 4D filozofie, jejímž smyslem je nabízet kompletní ICT řešení, které je šité na míru a odpovídá moderním trendům ve světě. Zároveň nás zavazuje k průběžnému sledování vývoje našich zákazníků, na jehož základě jsme schopni zefektivnit řešení dle aktuálních potřeb.

Výhodou našeho řešení je nezávislost na dalších stranách, jelikož jsme schopni pokrýt kompletní spektrum poptávky celé IT oblasti - od analýzy firemních procesů a potřeb přes projektovou činnost, konektivitu, telekomunikace, zabezpečení či hardware až po softwarová řešení. Nástavbou jsou pak služby spojené s provozem našeho vlastního datového centra, které nám umožňuje nabídnout jak housingová a outsourcingová řešení, tak i služby v oblasti cloud computingu (SaaS, Paas, IaaS).

V případě, že nehledáte komplexnost a potřebujete jen doplnit chybějící místa ve vašem soudobém řešení, dokážeme být silnou součástí dobře fungujícího týmu. Dostaneme nejen ze sebe, ale také z vašich již nastavených procesů maximum. Nebojíme se vždy najít ideální řešení, které vám bude plně vyhovovat a se kterým budete vždy spokojeni.

Naše řešení vychází z celkového portfolia produktů a služeb společnosti, které je rozděleno do čtyř základních produktových oblastí – dimenzí: K2 management, K2 solution, K2 software a K2 cloud.

K2 management

První dimenze portfolia společnosti K2 atmitec. Klade si za cíl navrhnout účelné a efektivní ICT řešení, včetně garance jeho kvality a dostupnosti. Zastřešuje čtyři základní služby:

ARCHITEKTURA

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

INOVAČNÍ MANAGEMENT

MANAGEMENT KVALITY

 K2 solution

Druhá dimenze portfolia společnosti K2 atmitec. Nabízí řešení na úrovni konektivity, telekomunikací, zabezpečení a hardwarových zařízení s garancí optimálního výkonu, vysoké spolehlivosti a kvalitního servisu. Zastřešuje čtyři základní oblasti:

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ

HARDWAROVÁ ŘEŠENÍ

KONEKTIVITA

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ

K2 software

Třetí dimenze portfolia společnosti K2 atmitec - Informační systém K2. Ve svých modulech provázaně řídí firemní procesy, zpřehledňuje činnosti firmy a poskytuje podklady pro rozhodování. Jeho využití dělíme do čtyř základních skupin:

ŘEŠENÍ VÝROBA

ŘEŠENÍ OBCHOD

ŘEŠENÍ SLUŽBY

BRANŽOVÁ ŘEŠENÍ

K2 cloud

Čtvrtá dimenze portfolia společnosti K2 atmitec. Služby spojené s naším vlastním datovým centrem přináší zákazníkům technologickou svobodu a bezstarostnost. Přenáší zodpovědnost za funkčnost a dostupnost řešení na nás. Zastřešuje čtyři základní modely:

SAAS - SOFTWARE JAKO SLUŽBA

PAAS, PLATFORMA JAKO SLUŽBA

IAAS, INFRASTRUKTURA JAKO SLUŽBA

HOUSINGOVÉ SLUŽBY

Profil společnosti K2 atmitec

Společnost K2 atmitec s.r.o. vznikla v roce 1991 a po dlouholetém působení na trhu informačních technologií patří mezi přední výrobce a dodavatele informačních systémů. Nabyté zkušenosti a přirozený rozvoj umožnili společnosti rozšířit pole své působnosti a nyní se profiluje jako dodavatel komplexních ICT řešení šitých na míru zákazníka.

Z praxe víme, že výběr toho správného ICT řešení je pro každou firmu strategickým krokem, důležitým pro její celkové a úspěšné fungování na trhu. Cílem společnosti K2 atmitec je proto poskytnout svým zákazníkům právě takové řešení, které jim přinese konkurenční výhodu a stabilitu.

Za dobu svého působení si naše společnost vytvořila také širokou a z odborného hlediska vysoce funkční partnerskou síť, která zabezpečuje svým zákazníkům komplexní služby a servis. Partnerskou síť dlouhodobě a cíleně budujeme tak, aby byla zákazníkům co nejblíže a mohla na jejich požadavky a potřeby reagovat co nejoperativněji.

více jak 9 let zkušeností

přes 20 funkčních modulů

staráme se o300 spokojených zákazníků

aktuálně přes 500 aktivních projektů

Kde nás najdete

Sídlo a provozovna

náměstí T. G. Masaryka 28
672 01 Moravský Krumlov

Napište nám