IS K2 vám přináší

  • zpřehlednění činnosti firmy
  • relevantní podklady pro rozhodování
  • podpora rozvoje společnosti
  • zvýšení produktivity práce
  • snížení nákladů
  • vyšší úroveň bezpečnosti dat
  • omezení duplicitních činností
  • zvýšení spolehlivosti výrobních procesů či kvality produkce
  • nárůst spokojenosti zákazníků
  • efektivní vyhodnocování činností firmy a controlling

NADČASOVOST S TRVALOU ZÁRUKOU INVESTIC

IS K2 je neustále vyvíjen a modernizován tak, aby odpovídal aktuálním trendům na trhu, ať už z hlediska technologií nebo potřeb společnosti. Energie a prostředky vložené do pořízení a přizpůsobení informačního systému přitom zůstávají díky vlastnostem samotného programu trvale zachovány pro další rozvoj. Podnikům to umožňuje plynule přizpůsobovat velikost řešení aktuálním potřebám souvisejícím s velikostí licence, robustností databázového stroje a provedením speciálních úprav na míru. Spolu s IS K2 získáváte zároveň i metodickou podporu - metodicky ucelený základ ladicí se současnou legislativou.

DŮMYSLNÁ PROVÁZANOST IS K2

Díky excelentní provázanosti jednotlivých položek umožňuje IS K2 okamžitý a jednoduchý pohled na efektivitu firmy. Tato jedinečná technologie K2 CBI (Compacat Business Items) vychází z propojení prvotních dokladů prodeje a nákupu, kdy jsou jednotlivé položky fyzicky identické. Sledování obchodních procesů, stavů, cen a jejich vyhodnocování je tak intuitivní a uživatelský přívětivý.

PŘIZPŮSOBIVOT PODMÍNKÁM KLIENTA

Informační systém K2 byl úspěšně implementován do stovek společností nejrůznějšího zaměření v České republice, na Slovensku, v USA, ve Velké Británii, Maďarsku, Německu či Ukrajině. Přizpůsobivost umožňuje využít systém v podmínkách klientů z oblasti strojírenství, elektrotechniky, farmacie, chemického a plastikářského průmyslu, automobilového průmyslu, potravinářského a nápojového průmyslu, velkoobchodu, maloobchodu, stavebnictví, hutnictví, papírenského, polygrafického, textilního a těžebního průmyslu, zdravotnictví a energetice.

ÚPLNÁ BEZPEČNOST A VOLNOST VÝBĚRU DATABÁZE

Široká škála přístupových práv, nastavení skupin uživatelů, jejich oprávnění měnit data, prohlížet záznamy či tisknout doklady představuje základní nástroj správce IS K2. Vedle precizní definice na úrovni práv v programu lze analogicky zabezpečit data před jejich zneužitím na úrovni serveru a sítě. IS K2 také poskytuje firmám příjemnou nezávislost při volbě serverových technologií. Databázový stroj je možné provozovat jak v prostředí Microsoft, tak v prostředí Linux, a to s využitím databází MS SQL a Oracle.

MODERNÍ SYSTÉMOVÁ INTEGRACE

Nový aplikační server IS K2 vám přináší možnost jednoduchého propojení samotného systému a ostatních aplikací, které každodenně využíváte. Aplikační server zajišťuje navíc nejen výměnu dat mezi různými aplikacemi a IS K2, ale také jejich prezentaci koncovému uživateli v podobě různých „klientů“. V kombinaci s využitím služeb Datového centra K2 získáváte i další výhody jako dostupnost, nepřetržitý servis (24/7/365) nebo bezpečnost dat.

ODBORNÁ HARDWAROVÁ PODPORA

Implementace IS K2 do firmy úzce souvisí i s hardwarovou vybaveností, v případě Informačního systému K2 si proto můžete zvolit variantu tzv. „full-service“, kdy divize K2 Hardware rychle, kvalitně a finančně co nejpříznivěji vyřeší vaše požadavky i s komplexní správou jejich hardwarového zařízení (servery, počítače, tiskárny, komponenty, příslušenství atd.). Připraví projekt hardwarové vybavenosti na míru, v konfiguracích, které jsou pro bezproblémový chod informačního systému nezbytně nutné při optimálním poměru cena/výkon. Je schopna dodat vysoce kvalitní hardwarové zařízení předních světových značek za velmi přijatelné ceny, případně sestavit levnější, avšak stále výkonné řešení na míru.

Další variantou je využití jedinečné nabídky Datového centra K2 a přenechání starosti o hardware, konektivitu, zálohování, správu, dohled a další na technologickém a dohledovém centru s trvalým servisem 24/7/365. Výrobcem, inovátorem a implementátorem IS K2 i vlastníkem a provozovatelem DC K2 zůstává stále stejný poskytovatel - K2 atmitec s.r.o.

více jak 9 let zkušeností

přes 20 funkčních modulů

staráme se o300 spokojených zákazníků

aktuálně přes 500 aktivních projektů

Kde nás najdete

Sídlo a provozovna

náměstí T. G. Masaryka 28
672 01 Moravský Krumlov

Napište nám