K2 software – Informační systém K2

K2 software je třetí dimenzí portfolia společnosti, jejímž základem je Informační systém K2. Informační systém K2 je komplexní systém pro řízení podniků, který ve svých modulech provázaně řídí firemní procesy, zpřehledňuje činnosti firmy a poskytuje relevantní podklady pro rozhodování. Řešení IS K2 je vhodné pro všechny oblasti podnikání a segmenty firem:

ŘEŠENÍ VÝROBA

Ve výrobě se zaměřujeme na podporu procesů - od vytvoření a zpracování kusovníků a technologie přes sestavení plánu výroby, využití kapacit, kontrolu pokrytí materiálem až po odvádění výroby k průběžnému zobrazování jejího stavu. Součástí je trvalé sledování kvality, ekonomické výhodnosti, šarží, variant, produktivity či vytížení kapacit.

ŘEŠENÍ OBCHOD

Řešení pro obchod je vhodné pro řízení zakázek, především pak u firem se složitou a silně provázanou strukturou dokladů, která umožňuje definovat vazbu položek na různý počet objednávek, rezervací, dodacích listů, výdejek či faktur. Výhodou je odlišné zpracování dokladů na základě volby dodavatele / odběratele.

ŘEŠENÍ SLUŽBY

Důležitou roli ve službách hraje integrované CRM řešení a vysoká komplexnost aplikace. Vedle bohaté škály segmentace a zařazování kontaktů do marketingových skupin, nabízíme propracovanou agendu obchodních příležitostí odrážející všechny evidované rozpracované obchodní případy.

BRANŽOVÁ ŘEŠENÍ

Díky své otevřenosti a schopnosti přizpůsobit se požadavkům jak zákazníka, tak i oboru, ve kterém zákazník podniká, je Informační systém K2 využíván v mnoha různých odvětvích, která vyžadují specifický přístup.

Zároveň je IS K2 rozdělen do několika kategorií tak, aby svou funkcionalitou a hloubkou odpovídal právě vašim současným nárokům a požadavkům. Podstatou však zůstává, že systém je stále tentýž, tedy má stejnou datovou strukturu i systémovou logiku, a v případě růstu to pro vaši společnost neznamená enormní investice související s přechodem na jiný technologicky a funkčně výkonnější informační systém. Případný přechod je tak pro uživatele snadný a komfortní.

K2 Business – je určen firmám, které očekávají snadné a rychlé uvedení informačního systému do provozu, avšak vyžadují jeho vysoce kvalitní a profesionální úroveň. Firmám, které chtějí využít hotový systém a čerpat pouze školení, přičemž nepředpokládají úpravy systému ani vývoj vlastních funkcionalit. Nasazením systému firmy získají administrativní zjednodušení, stabilitu a bezchybnost záznamů, šíři a propracovanost aplikace a průhlednost vnitřních procesů.

K2 Professional - je určen firmám, které vyžadují vysoce profesionální nástroj s možností upravení informačního systému na míru svým potřebám a požadavkům. Hlavním znakem nasazení je jeho lokální přizpůsobení pomocí automatizace pracovních postupů nebo pomocí specializovaných funkčností.

K2 Enterprise - je určen firmám, které chtějí mít procesní a organizační strukturu podporovanou informačním systémem. Tento produkt si pořizují společnosti, které od systému očekávají především automatizaci, zjednodušení a maximální přizpůsobení svým podmínkám a specifikům.

Přidanou hodnotu, kterou je vám schopen nabídnout pouze provozovatel vlastního Datového centra K2, přináší produkt pod vypovídajícím názvem K2 Anywhere.

Svým uživatelům IS K2 přináší komplexní a provázané řešení v následujících modulech:

 • Marketing
 • Prodej
 • Nákup
 • Sklad
 • Doprava
 • Celnice
 • Výroba
 • Finance
 • Personalistika a mzdy
 • Účetnictví a analýzy
 • Majetek
 • OLAP
 • Business Intelligence
 • Workflow
 • Média
 • Internetový obchod
 • Správce

více jak 9 let zkušeností

přes 20 funkčních modulů

staráme se o300 spokojených zákazníků

aktuálně přes 500 aktivních projektů

Kde nás najdete

Sídlo a provozovna

náměstí T. G. Masaryka 28
672 01 Moravský Krumlov

Napište nám