Tvorba grafického návrhu

Dostaneme na váš web emoce společně s přehledností. Věnujeme pozornost každému detailu, aby měly všechny prvky na webu svůj smysl a vedly tak k předem definovanému cíli.

Neznamená to však, že by web neměl být hezký. Právě naopak. Pokud vzhled webu vhodně působí na emoce, doplňuje obsah a neklade návštěvníkovi překážky při práci s ním, pak bude splňovat to, co se od něj očekává.

Proč si vybrat MK Solutions?

 • Grafické studio se zkušenostmi z velkých projektů
 • Navrhujeme vzhled webu s ohledem na předem dohodnuté cíle
 • Na základě zkušeností s nejrůznějšími webovými projekty doporučíme vhodná řešení
 • Pomůžeme s optimalizací procesů souvisejících s obsluhou e-shopu

Zadání pro grafika

Jak by mělo vypadat zadání pro grafika? V zadání by měl být popsán problém, cíle webu (čeho chcete na webu dosáhnout), jaká je vaše cílová skupina návštěvníků (věk, pohlaví, oborové zaměření apod.), konkurence, vaše přednosti oproti konkurenci, co bude obsahem webu.

Pak můžete svěřit návrh webu zkušenému webovému grafikovi, který se orientuje v obecných a webových grafických principech.

Co získáte:

 • Příjemný vzhled
 • Funkční návrh
 • Propojení grafické a obsahové části
 • Bezchybně zpracovaný podklad pro zpracování do HTML

Drátěný model

Drátěný model je dokument určující rozmístění prvků na stránce. Tím, že neřeší vzhled prvků, je snazší jej upravovat a přizpůsobovat konečnému rozložení. Používá se častěji u větších projektů.

10 častých chyb při tvorbě grafického návrhu

Grafik by měl dbát na pravidla použitelnosti, aby web zbytečně nepřicházel o své návštěvníky. Měl by se orientovat ve vizuálních principech a měl by být schopný je aplikovat, aby výsledný web byl fungujícím celkem, kde má každý prvek svůj význam a místo. Neměly by se tedy samoúčelně používat nejrůznější grafické prvky.

Je třeba nepodceňovat také fakt, že webová grafika má jiná pravidla než grafika tisková. Právě na nevhodný vzhled webu může zákazník reagovat jeho opuštěním.

 • Řeší se jen vzhled, ne fungování/ovládání webu
 • Grafické prvky odvádějí pozornost návštěvníků od plnění cílů na webu
 • Nečitelné písmo
 • Nevhodné použití barev
 • Nedodržení jednotného grafického stylu
 • Nesmyslné použití grafických prvků na webu
 • Při tvorbě grafického návrhu se nebere v potaz, co bude obsahem webu
 • Chyby v technickém zpracování grafického návrhu
 • Řeší se pouze vzhled úvodní strany
 • Dodání grafických podkladů v nevhodném formátu

více jak 9 let zkušeností

přes 20 funkčních modulů

staráme se o300 spokojených zákazníků

aktuálně přes 500 aktivních projektů

Kde nás najdete

Sídlo a provozovna

náměstí T. G. Masaryka 28
672 01 Moravský Krumlov

Napište nám