Vývoj funkčnosti

Pokud potřebujete v sytému Money nebo přímo na e-shopu nějakou funkčnost, pak nás neváhejte kontaktovat. Díky otevřenosti systému Money vám připravíme potřebný modul přímo na míru.

Pro všechny e-shopy v naší nabídce poskytujeme možnost rozšíření nebo úprav podle přání zákazníka. K dispozici jsou také již vytvořené moduly, u kterých je opět možné jejich přizpůsobení. Speciálním případem je vývoj modulů přímo do Money S5.

Vývoj nad Money S5

Od počátku uvedení ekonomického informačního systému Money S5 na trh, se naše společnost zabývá programováním, resp. vývojem nadstaveb určených pro tento systém. Naše zkušenosti z programování pro MS5 jsme se rozhodli dát k dispozici, ať už stávajícím nebo novým zákazníkům Money. Jste-li uživatelem Money S5, jistě Vás budou zajímat odpovědi na následující otázky.

  1. Jsou individuální úpravy vhodné pro všechny společnosti?
  2. Co všechno lze v Money S5 realizovat?
  3. Jak vlastně probíhá vývoj takové individuální funkčnosti?

Jsou individuální úpravy vhodné pro všechny společnosti?

Ano, co největší přizpůsobení Money S5 potřebám zákazníka by mělo být cílem každé implementace. V každé firmě se najdou rutinní činnosti, které může vykonávat stroj nebo automat, což samozřejmě vede k ušetření času zaměstnanců, kteří se tak mohou věnovat jiné činnosti v rámci společnosti.

Každá společnost má svá specifika, ať se to týká sortimentu obchodních firem, nebo jiné oblasti. Jednorázovou investicí do speciálních úprav, může společnost ve výsledku ušetřit desetitisíce nebo i statisíce korun.

Co všechno lze realizovat v Money S5?

Díky otevřenosti je možné v Money S5 naprogramovat takřka cokoliv. Může se jednat o drobné úpravy funkčnosti, vytvoření vlastní formulářů včetně datové struktury, ale také o vytvoření komplexní nadstavby včetně své aplikační logiky.

Seznam námi realizovaných nadstaveb či funkčních úprav najdete v referencích v sekci věnované přímo Money S5.

Jak vlastně probíhá vývoj takové individuální funkčnosti?

Jakoukoliv úpravu je dobré vždy promyslet. Pozdější radikální změny jsou náročné a v mnoha případech i nereálné. Proto je důležité věnovat dostatek času úvodní konzultaci a vytvoření analýzy.

Samotnému programování by měly předcházet alespoň 2 schůzky – konzultační a analytická. Na první konzultační schůzce zjistíme oblasti, ve kterých bychom mohli zákazníkovi pomoci. Může se jednat o zautomatizování některých rutinních činností, nebo naprogramování funkčních doplňků, které zákazníkovi mohou ušetřit čas, potažmo peníze. Na výsledky této schůzky pak navazuje další analytická část.

Součástí analytické části je i druhá schůzka se zákazníkem, kde se probírají detaily domluvených úprav. Výsledkem této části je dokument, který slouží jako projektové zadání a zároveň dokumentace nové funkčnosti. Obě strany tak mají k dispozici dokument, podle kterého lze kontrolovat jednotlivé fáze projektu a také splnění podmínek, které předchází finálnímu předání.

Důležitým faktorem úspěšnosti, především pak návratnosti vložených prostředků, je dobrá spolupráce se zákazníkem a to ve všech fázích projektů, zejména při specifikaci požadavků a při testování, které předchází předání projektu.

více jak 9 let zkušeností

přes 20 funkčních modulů

staráme se o300 spokojených zákazníků

aktuálně přes 500 aktivních projektů

Kde nás najdete

Sídlo a provozovna

náměstí T. G. Masaryka 28
672 01 Moravský Krumlov

Napište nám