Zlepšování webu

Aby se návštěvník webu změnil v zákazníka, musí v něm web budit důvěru, vyvolat emoce a zájem a nakonec navést zákazníka bez zbytečných překážek k cíli.

Pokud toto web nesplňuje, může se stát, že bude zbytečně přicházet o zákazníky. Takoví zákazníci jednoduše přejdou na konkurenční web, který se jim lépe ovládá, je přehlednější nebo jsou informace na něm ve srozumitelnější podobě.

Jak odladit web?

Provést zásah do nefungujícího webu nebývá problém, protože není co pokazit. Zde však chceme, aby provedené úpravy přinesly razantní změnu k lepšímu. Tomu musí odpovídat úpravy.

Jinak se přistupuje k webu, který určitým způsobem funguje, ale chceme jej vylepšit. Zde je potřeba provádět zásahy citlivěji, ideálně na základě měření nebo uživatelského testování. Nahodilými úpravami se snadno může stát, že bude mít web po provedení změn horší výsledky než před nimi.

Zlepšete web s námi

Aby nedošlo k nežádoucím výsledkům při změnách a naopak se fungování opravdu zlepšilo, neváhejte nás kontaktovat.

Pomůžeme např. s:

 • Uživatelským testováním
 • Analýzou použitelnosti a přístupnosti
 • Analýzou obsahu

Použitelnost a použitelnost webu

Použitelnost webu můžeme brát jako vlastnost, díky které návštěvník web snadno ovládá. Neexistují jasná pravidla použitelnosti, ale úpravami na základě testování a analyzování je možné dosáhnout až překvapivých výsledků.

Přístupnost není od použitelnosti oddělena. Má svá pravidla, které shrnují zásady pro bezproblémovou práci s webem. Myslí při tom i na hendikepované uživatele. Pravidla jsou rozdělena do šesti skupin:

 • Obsah webových stránek je dostupný a čitelný.
 • Práci s webovou stránkou řídí uživatel.
 • Informace jsou srozumitelné a přehledné.
 • Ovládání webu je jasné a pochopitelné.
 • Odkazy jsou zřetelné a návodné.
 • Kód je technicky způsobilý a strukturovaný.
 • Složité formuláře

Jaké jsou časté problémy?

 • Zákazník kvůli tomu nedokončí registraci, objednávku, nevyplní poptávkový formulář apod.
 • Špatná navigace na webu
 • Zákazník se na webu neorientuje a po kliknutí na odkaz nedostane informace, které čekal.
 • Špatná čitelnost textů
 • Malé písmo, nízký kontrast mezi písmem a pozadím nebo naopak příliš výrazná barva písma nebo pozadí, která uživatele webu až „řeže“ do očí.
 • Web dělá něco sám uživateli pod rukama
 • Web by se měl chovat tak, jak uživatel čeká – obzvlášť při objednávkovém procesu, by měl mít zákazník nad průběhem objednávky absolutní kontrolu. Pokud se zákazníkovi podsune další nabídka, přeskočí se nějaký krok nebo se objednávka odešle, kdy to zákazník ještě nečeká, může se stát, že se už do vašeho obchodu nevrátí. 

více jak 9 let zkušeností

přes 20 funkčních modulů

staráme se o300 spokojených zákazníků

aktuálně přes 500 aktivních projektů

Kde nás najdete

Sídlo a provozovna

náměstí T. G. Masaryka 28
672 01 Moravský Krumlov

Napište nám